CatImg
HOME >> Luvina Academy >> Phòng tranh Luvina Academy

Phòng tranh Luvina Academy

Hình ảnh Luvina tham dự ngày hội tuyển dụng tại HV Bưu chính Viễn thông

Một ngày bận rộn của team LA tại Học viện Bưu chính Viễn thông.

Hơn 300 bạn sinh viên đã ghé thăm gian trại của Công ty CP Luvina và đăng kí thông tin để có cơ hội trở thành những học viên tiếp theo của Luvina Academy.

Toàn cảnh ngày hội tuyển dụng PTIT (Nguồn: LA team)

Gian trại của Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina (Nguồn: LA team)

Các bạn sinh viên HV Bưu Chính nô nức đăng kí ứng tuyển Luvina Academy (Nguồn: LA team)

Cảm ơn Học viện Bưu chính Viễn thông đã tạo điêu kiện cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ các bạn sinh viên !

y[W̐擪