CatImg
HOME >> ルビナアカデミー >> Tin tức Luvina Academy

Tin tức Luvina Academy

Tin tức Luvina Academy

Ngày hội tuyển dụng 2017 tại Học viện Công nghệ Bưu thông chính viễn (PTIT)

Thời gian: 9:00 - 17:00 thứ 6, ngày 3/11/2017
Địa điểm : Sân A2 - Cơ sở đào tạo HN - PTIT


Đăng ký ngay hôm nay để ứng tuyển Luvina Academy

register luvina academy

y[W̐擪